CALFAT Oy

CALFAT Oy was a major holder of the worldwide FKF patent rights. The company is under multinational ownership of 120 shareholders and represents expertise in CALibration, Filtering and Automation Technology (CALFAT) to be needed for most reliable Guidance, Navigation & Control (GN&C) systems like those of the low-powered light-weight navigation receivers of mobile and cordless phones, paging devices, intelligent cards, shipment identifiers, store tags, as well as and electronic stabilization of cameras for the 3rd and 4th generation mobile phones (UMTS), etc.

However, the CALFAT company collapsed 31.12.2008 as FMI and ECMWF prevented it from entering into its intended core business by misusing their leading role in this commercial market of Geophysics and thus violated EU Directive 48/2004, the TRIPS Agreement (1994) and the Rome Convention (1980), see www.fkf.net/FMI .

The FKF method (i.e. Helmert-Wolf computing) is going to play a most important role in reducing the huge computing load that is involved in real-time calibration of global weather observations and the orbits of GPS, Glonass and Galileo navigation satellites. This most accurate calibration is absolutely necessary for most reliable navigation and mobile positioning as well as for early warning systems of tsunamis and storm surges. Sudden storm outbreaks can also be detected from the looming high watervapour concentration that creates small disturbances on navigation signals. These positional error effects are a few inches only.

Address: CALFAT Oy, Tilanhoitajankaari 18 C 39, FI-00790 Helsinki, Finland.
Managing Director: Mr. Antti LANGE, Ph.D.
Tel: +358-9-1355450
Fax: +358-9-1352713
Mobile phone: +358-50-5635158
Email: lange@fkf.net
VAT: FI14652667
Y-tunnus: 1465266-7
Kaupparekisterinumero: 733.544, 08.04.1998
Nordea Bank (Finland): Account No. 157230-356287, IBAN: FI21 1572 3000 3562 87, SWIFT: NDEAFIHH, address: FI-00020 Nordea, Helsinki, Finland.

Links: CALFAT, Yhtiökokouskutsu2005, Yhtiökokous2004, Toimintakertomus 1.8.2002-31.12.2003, Osakaskirje 27.1.2005, Osakaskirje 14.4.2003, Shareholdermail 14.4.2003, Anti Lange Corp., Oy, FKF-Finland Oy, Ilmatieteen laitos, K-Filters.
For Finnish readers:
 Lähiaikoina alkaa jo olla odotettavissa, että FKF-menetelmä saataisiin
käyttöön säätä tietokoneella ennustettaessa, mihin sen keksijä alkoi sitä
kehittää vuosina 1984-88 Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa 
(ECMWF). Vuonna 1989 keksitty FKF-menetelmä tarjoaakin kaikkein tarkimman 
ja luotettavimman tieteellisen ratkaisun ottaa oikealla tavalla huomioon 
sekä säähavainnot että niihin väistämättä sisältyvien erilaisten virheiden 
haittavaikutukset silloin, kun sään ja ympäristön tilaa ennustetaan isolla
tietokonejärjestelmällä mm. luonnonkatastrofeista varoittamista varten.
 Tsunamien varoitusjärjestelmissä ollaan hyödyntämässä GPS-navigointiin
perustuvia poijuja. Niiden avulla ei päästä luotettavimpaan mahdolliseen 
merenpinnan äkillisten korkeusvaihtelujen arvioimiseen, ellei käytetä
geodeettista ns. Helmert-Wolf -laskentaa reaaliaikaisena eli juuri sitä,
mikä on saatu maailmanlaajuisesti patentoitua FKF-menetelmän nimellä. 
 Myös navigaatioteknologiassa aletaan vaatia parempaa tarkkuutta kuin 
se vaatimaton 50 metriä, mitä aluksi suunniteltiin kännykkäpaikannuksen 
tarkkuusstandardiksi. Satelliittiteknologia tarjoaakin jopa senttimetrin 
paikannustarkkuutta, mutta sen saavuttamiseksi tarvitaan niin raskasta 
laskentaa, että sellainen voidaan pienissä käyttäjälaitteissa toteuttaa 
pienellä patterinkulutuksella mahdollisimman luotettavana ainoastaan
patentoidun FKF-menetelmän avulla. 
 Teollisuuden, liikenteen ja erilaisten huoltopalvelujen automaatiot ja
varsinkin vammaisten ja ikäihmisten apulaitteet tulevat vaatimaan entistä
paremman paikannustarkkuuden lisäksi parasta mahdollista luotettavuutta 
varsinkin vilkasliikenteisille teille ja kaduille. Myös Euroopan Galileo-
satelliitit tulevat tarjomaan lisää paikannussignaaleja huipputarkkoihin
GPS-vastaanottimiin. Parhaisiin tuloksiin ei päästä ilman, että käytetään
patentoitua FKF-menetelmää.
 FKF:n kaupallistaminen edellä mainittuihin tarkoituksiin on kuitenkin
viivästynyt useilta eri tahoilta kohdatun tieteellisen muutosvastarinnan 
vuoksi. Sen alunperin käynnisti Euroopan Unionin ylpeytenä oleva ECMWF, 
kun se vuonna 1987 antoi vähättelevän lausunnon FKF:n keksijän stipendi-
rahoitteisesta väitöstutkimuksesta, mistä tuloksena ovat olleet juuri 
nämä maailmanlaajuiset FKF-patenttioikeudet ja erinomaisella arvosanalla 
hyväksytty väitöskirja (Lange, 1999). Ensimmäisissä FKF-patenteissa alkaa 
20. voimassaolovuosi, joita olisi enintään 20. Uusimman sukupolven 
FKF-patentti "supernavigaattorille" ulottuisi aina vuoteen 2016 saakka. 
 Yhtiö kuitenkin romahti vuonna 2008 Ilmatieteen laitoksen ja ECMWF:n 
määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuoksi huolimatta EU direktiivistä 
48/2004, mikä Tasavallan Presidentin kansliasta välitetyn tiedon mukaan
olisi pitänyt olla saatettu voimaan Suomenkin lainsäädännössä 1.9.2006
alkaen. Asiassa haettiin 1.12.2008 valituslupaa Korkeimmalta Oikeudelta
turhaan, joten se vietiin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen 2.9.2009,
mikä ei kuitenkaan 1.6.2010 tekemällään päätöksellään ottanut asiaa edes
tutkittavakseen, vaikkei kantajan ketään todistajaa oltu kuultu missään
tämän oikeusprosessin eri vaiheissa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
            kts. www.fkf.net/FMI . 

* Last revised:July 28, 2010